Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dz. Urz.UE 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LIWIŃSKI DARIUSZ LD F.U.H.P.z siedzibą w Lesznowoli reprezentowana przez Dariusza Liwińskiego zwany dalej „Administratorem”

  2. Można skontaktować się z Adninistratorek, pisząc na adres: kowalstwodariusz@wp.pl

  3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji powierzonych prac nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami.

  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, czy usunięcia. 

  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.